Pripomenuli si sté výročie ukončenia 1. sv. vojny pri zrekonštruovanom pamätníku

Pripomenuli si sté výročie ukončenia 1. sv. vojny pri zrekonštruovanom pamätníku

Celkové náklady na rekonštrukciu pomníka boli 8,5 tisíca eur, z toho Trnavská župa prispela 5,5 tisí

Najnovšie z iných TV