Cesty na IBV Mlyny podrobili skúškam zhutnenia

Cesty na IBV Mlyny podrobili skúškam zhutnenia

Pri kolaudácii cesty musí investor predložiť výsledky všetkých zákonom predpísaných skúšok.

Najnovšie z iných TV