Výstava Petra Polláka a Vlasty Peltznerovej

Výstava Petra Polláka a Vlasty Peltznerovej

V Záhorskom múzeu vystavujú dva výtvarníci Peter Pollák a Vlasta Peltznerová

Najnovšie z iných TV