Propagovať zaujímavé miesta nášho kraja

Propagovať zaujímavé miesta nášho kraja

Trnavský župan očakáva od riaditeľov kultúrnych inštitúcií nové vízie a nápady ako zviditeľniť kraj.

Najnovšie z iných TV