V Padelkoch sa konali tradičné dožinky

V Padelkoch sa konali tradičné dožinky

Nechýbali ukážky žatevných prác, ani dožinková zábava

Najnovšie z iných TV