Fotografie prezrádzajú tajomstvá

Fotografie prezrádzajú tajomstvá

Mikrosvety Dušana Kabinu a transfer fotografií na plátno Dany Motusovej Melegovej.

Najnovšie z iných TV