Filmový festival Hory a mesto po prvý krát na Myjave

Filmový festival Hory a mesto po prvý krát na Myjave

Festivalu sa zúčastnil Pavol Barabáš a Peter Becko Ondrejovič

Najnovšie z iných TV