Čiastočné zatmenie Slnka sme pozorovali aj v Senici

Čiastočné zatmenie Slnka sme pozorovali aj v Senici

Úplné zatmenie Slnka na Slovensku uvidíme až v októbri 2 135.

Najnovšie z iných TV