Mestská rada zasadla naposledy pre letnými prázdninami

Mestská rada zasadla naposledy pre letnými prázdninami

Prerokované materiály budú predložené na najbližšie zasadnutie MsZ.

Najnovšie z iných TV