Druhý Adventný koncert v ev. kostole

Druhý Adventný koncert v ev. kostole

Koncert sa niesol v komornej atmosfére zoskupenia DUO FARSA

Najnovšie z iných TV