Rozhovor s primátorom- hodnotenie roku 2021 a plány na rok 2022

Rozhovor s primátorom- hodnotenie roku 2021 a plány na rok 2022

Plány mesta môže nepriaznivo ovplyvniť pandémia

Najnovšie z iných TV