Imatrikulácia prvákov ZŠ Viestova

Imatrikulácia prvákov ZŠ Viestova

Do cechu školského bolo prijatých 41.prvákov

Najnovšie z iných TV