Jubilanti sa stretli s primátorom v obradnej sieni

Jubilanti sa stretli s primátorom v obradnej sieni

K ich životnému jubileu každému osobne zablahoželal

Najnovšie z iných TV