Georadarový výskum kostola

Georadarový výskum kostola

Pre ďalšie zistenia budú potrebné archeologické sondy

Najnovšie z iných TV