Ocenenie pre jubilantov

Ocenenie pre jubilantov

Primátor mesta ocenil seničanov, ktorí sa dožili 80, 85, 90 a viac rokov.

Najnovšie z iných TV