V ZŠ Štúrova si prevzali certifikát Akadémie M. Tótha

V ZŠ Štúrova si prevzali certifikát Akadémie M. Tótha

20 detí počas roka bude cvičiť podľa metodiky nášho olympionika

Najnovšie z iných TV