To nedáš 4 decí? Nemaj len kecy a nebuď od veci!

To nedáš 4 decí? Nemaj len kecy a nebuď od veci!

Na Strednej odbornej škole darovalo krv 35 darcov, z toho 30 prvodarcov.

Najnovšie z iných TV