Imatrikulácia prvákov

Imatrikulácia prvákov

65 prvákov Základnej školy na Komenského ulici bolo slávnostne imatrikulovaných.

Najnovšie z iných TV