Zapaľovanie I. sviece na adventnom venci v meste

Zapaľovanie I. sviece na adventnom venci v meste

Programom ho spestrili deti z MŠ SNP

Najnovšie z iných TV