Jazykový projekt na dvojke

Jazykový projekt na dvojke

Jedna z možností, ako žiakov motivovať k učeniu sa angličtiny.

Najnovšie z iných TV