Výročná schôdza Jednoty dôchodcov Senica

Výročná schôdza Jednoty dôchodcov Senica

Rok 2017 hodnotia ako úspešný. V tomto roku pribudnú aj nové aktivity.

Najnovšie z iných TV