Podpredsedníčka Výrobu NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport navštívila Myjavu

Podpredsedníčka Výrobu NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport navštívila Myjavu

Stretla sa so zástupcami regionálneho školstva

Najnovšie z iných TV