Nový systém triedenia odpadu sa veľmi neujal

Nový systém triedenia odpadu sa veľmi neujal

Separovanie by onedlho malo byť uľahčené popisnými štítkami

Najnovšie z iných TV