Nový kravín s dojárňou v Čáčove

Nový kravín s dojárňou v Čáčove

PD Senica ako 1/3 dodávateľ senickej syrárne ho vybudovalo z vlastných zdrojov.

Najnovšie z iných TV