Reklama

  Senica Skalica Myjava Stará Turá Brezová pod Bradlom
1 týždeň 70 € 56 € 56 € 35 € 35 €
1 mesiac 280 € 224 € 224 € 140 € 140 €

Cenník pri reklame vo všetkých piatich mestách súčasne:

1 deň 1 týždeň 1 mesiac
36 € 252 € 1.008 €

Ceny reklamy sú uvedené bez DPH

Cena za odvysielanie 30 sekundovej reklamy, iné dĺžky podľa spotindexu, výroba reklamy - cena dohodou

Inzercia

Možnosť uverejniť vo videotextoch v TVSEN, TVS, TVM, TVB a TVST. Cena pre jednu TV.

  1 deň 1 týždeň
Občianska inzercia (kúpa, predaj) 0,5 € 3,5 €
Platené oznamy (napr. ponuka práce) 1 € 7 €

Ceny inzercie sú uvedené s DPH

Kontakt pre reklamu

Ladislav Wolf

tel: 0905 260 377

mail: wolf@tvsen.sk

 

Cenník platný od 1.6.2018