Senickí a rakúski učitelia porovnávali školské systémy

Senickí a rakúski učitelia porovnávali školské systémy

Zahraniční kolegovia prišli na hospitáciu na ZŠ na Sadovej ulici.

Najnovšie z iných TV