V senickej poliklinike prijali opatrenia voči koronavírusu

V senickej poliklinike prijali opatrenia voči koronavírusu

Lekári sa držia najmä usmernení ÚVZ SR, ktoré vydal hlavný hygienik SR.

Najnovšie z iných TV