Slovenský Červený kríž Senica stále pracuje naplno

Slovenský Červený kríž Senica stále pracuje naplno

SČk zároveň vyzýva darcov krvi, aby sa nebáli krv darovať.

Najnovšie z iných TV