Študentský parlament osadil na vyčistenej cestičke od Kolónie odpadkový kôš a bannery

Študentský parlament osadil na vyčistenej cestičke od Kolónie odpadkový kôš a bannery

Lokalitu budú priebežne kontrolovať.

Najnovšie z iných TV