Termín dokončenia rekonštrukcie pavilónu v Turej Lúke  sa posunie

Termín dokončenia rekonštrukcie pavilónu v Turej Lúke sa posunie

Stavebné práce sa predĺžia o niekoľko týždňov

Najnovšie z iných TV