Evanjelický farár Juraj Šefčík končí v cirkevnom zbore v Senici

Evanjelický farár Juraj Šefčík končí v cirkevnom zbore v Senici

Odchádza slúžiť do Hlbokého, ale administrovať bude aj v Senici.

Najnovšie z iných TV