V Brezovej na námestí zapálili prvú adventnú sviecu

V Brezovej na námestí zapálili prvú adventnú sviecu

Atmosféru spríjemnili deti z oboch materských škôl

Najnovšie z iných TV

Podobné videá