Tradícii varenia lekváru sa priučili deti ZŠ a MŠ

Tradícii varenia lekváru sa priučili deti ZŠ a MŠ

Podujatie na Gazdovskom dvore bolo venované jeho tradičnej príprave

Najnovšie z iných TV