00:00 Senické noviny   12:00 Senické noviny
00:30 Myjavské televízne noviny   12:30 Myjavské televízne noviny
01:00 Denné správy, Správy z regiónov, Dokument   13:00 Denné správy, Správy z regiónov, Dokument
01:30 Čo nového u susedov   13:30 Čo nového u susedov
02:00 Skalický magazín   14:00 Skalický magazín
02:30 Správy spod Bradla   14:30 Správy spod Bradla
03:00 Senické noviny   15:00 Senické noviny
03:30 Myjavské televízne noviny   15:30 Myjavské televízne noviny
04:00 Denné správy, Správy z regiónov, Dokument   16:00 Denné správy, Správy z regiónov, Dokument
04:30 Čo nového u susedov   16:30 Čo nového u susedov
05:00 Skalický magazín   17:00 Skalický magazín – premiéra streda
05:30 Správy spod Bradla   17:30 Správy spod Bradla – premiéra pondelok
06:00 Senické noviny   18:00 Senické noviny – premiéra utorok
06:30 Myjavské televízne noviny   18:30 Myjavské televízne noviny – premiéra štvrtok
07:00 Denné správy, Správy z regiónov, Dokument   19:00 Denné správy – premiéra pracovné dni
07:30 Čo nového u susedov   19:05 Správy z regiónov – premiéra pracovné dni
08:00 Skalický magazín   19:10 Dokument – premiéra sobota
08:30 Správy spod Bradla   19:30 Čo nového u susedov – premiéra piatok
09:00 Senické noviny   20:00 Skalický magazín
09:30 Myjavské televízne noviny   20:30 Správy spod Bradla
10:00 Denné správy, Správy z regiónov, Dokument   21:00 Senické noviny
10:30 Čo nového u susedov   21:30 Myjavské televízne noviny
11:00 Skalický magazín   22:00 Denné správy, Správy z regiónov, Dokument
11:30 Správy spod Bradla   22:30 Čo nového u susedov
      23:00 Skalický magazín
      23:30 Správy spod Bradla