Na Mestskej rade rokovali o zmenách VZN

Na Mestskej rade rokovali o zmenách VZN

Členovia rady riešili poplatky za odpad, znečisťovanie ovzdušia, či poplatok za miestny rozvoj

Najnovšie z iných TV