HTO NsP v Myjave sa zapojila do Študentskej kvapky krvi

HTO NsP v Myjave sa zapojila do Študentskej kvapky krvi

Krv prišlo darovať aj 12 prvodarcov

Najnovšie z iných TV