Predstavujeme vám 2. časť projektu Smart plán v meste Senica

Predstavujeme vám 2. časť projektu Smart plán v meste Senica

Pôjde tu o tri piliere: dynamickú dopravu, statickú dopravu a bezpečnosť.

Najnovšie z iných TV