Rekonštrukčné práce na budove DAV-u úspešne pokračujú

Rekonštrukčné práce na budove DAV-u úspešne pokračujú

Predpokladaný termín dokončenia prác je koniec augusta.

Najnovšie z iných TV