Zapálenie prvej adventnej sviečky

Zapálenie prvej adventnej sviečky

Atmosféru spríjemnili vystúpením deti z MŠ na Budovateľskej ulici

Najnovšie z iných TV