Mesto zvyšuje poplatky v MŠ, ZUŠ, CVČ a ŠKD.

Mesto zvyšuje poplatky v MŠ, ZUŠ, CVČ a ŠKD.

Rodičia od septembra siahnu hlbšie do peňaženky.

Najnovšie z iných TV