12. Mestské zastupiteľstvo

12. Mestské zastupiteľstvo

Rozprava o tom, prečo bude mestu krátená dotácia na výmenu osvetlenia.

Najnovšie z iných TV