Priechody pre chodcov strážia už vyše 11 rokov seniori

Priechody pre chodcov strážia už vyše 11 rokov seniori

Ich prítomnosťou sa cesta do a zo školy, či práce stala viac bezpečnejšou.

Najnovšie z iných TV