Čo sa plánuje urobiť za 1 euro na občana?

Čo sa plánuje urobiť za 1 euro na občana?

Rozšírenie detských ihrísk, nová letná učebňa, či kultúrne podujatia.

Najnovšie z iných TV