Záznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Myjave 8.2.2018

Záznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Myjave 8.2.2018

Hlavným bodom programu bola rekonštrukcia domu smútku.

Najnovšie z iných TV

Podobné videá