Ako sa obliekali naše staré mamy a otcovia?

Ako sa obliekali naše staré mamy a otcovia?

Najkrajšie kroje zo Záhoria uvidíte do júna v Záhorskom osvetovom stredisku.

Najnovšie z iných TV