Maturanti Via Humana sa rozpŕchnu do praxe i ďalej do škôl

Maturanti Via Humana sa rozpŕchnu do praxe i ďalej do škôl

72 žiakov maurovalo v odboroch informatika, marketing, hoteliérstvo, medzinárodné obchodné vzťahy a

Najnovšie z iných TV