Vyrúbané stromy a dreviny nahradí náhradná výsadba širokého spektra drevín

Vyrúbané stromy a dreviny nahradí náhradná výsadba širokého spektra drevín

Pravidelný výrub a orez stromov a drevín prebieha v čase vegetačného pokoja.

Najnovšie z iných TV