Moderné učebne v novej nadstavbe SSOŠP študentom skvalitnili vyučovanie

Moderné učebne v novej nadstavbe SSOŠP študentom skvalitnili vyučovanie

Študenti sa vzdelávajú v 9 špecializovaných učebniach.

Najnovšie z iných TV