Situácia s ochorením COVID na školách k 7. decembru

Situácia s ochorením COVID na školách k 7. decembru

Na Myjave je v karanténe 6 tried

Najnovšie z iných TV