Mestská rada bola informovaná o vzdaní sa funkcie hlavnej kontrolórky k februáru 2024

Mestská rada bola informovaná o vzdaní sa funkcie hlavnej kontrolórky k februáru 2024

Témy Mestskej rady budú predmetom rokovania najbližšieho Mestského zastupiteľstva.

Najnovšie z iných TV